فال حافظ

فال حافظ

اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
اگر نه عقل به مستي فروکشد لنگر
فغان که با همه کس غايبانه باخت فلک
گذار بر ظلمات است خضر راهي کو
دل ضعيفم از آن مي کشد به طرف چمن
طبيب عشق منم باده ده که اين معجون
بسوخت حافظ و کس حال او به يار نگفت
نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد
چگونه کشتي از اين ورطه بلا ببرد
که کس نبود که دستي از اين دغا ببرد
مباد کآتش محرومي آب ما ببرد
که جان ز مرگ به بيماري صبا ببرد
فراغت آرد و انديشه خطا ببرد
مگر نسيم پيامي خداي را ببرد

تعبیر فال : اگر خود را ضعیف و ناتوان بدانی زندگی سختی در پیش خواهی داشت. روزگار پستی و بلندی دارد. در انجام کاری که در پیش داری دقت کن و با درایت پیش برو تا دچار دردسر و مشکل نشوی. اگر نا امید نشوی موفق و پیروز خواهی شد. آرزوهای محال را رها کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای timblog.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:timblog.ir