خبرها

اخبار

خبرها

 شهرکرد می‌پذیرد آموزش کنکور
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شهرکرد بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد